Tha prìomh theachdaireachd leabhar Jonah fhathast gu sònraichte buntainneach. Thig saoradh bhon Tighearna. Chan e seilbh sònraichte aon bhuidheann a th ’ann, ach tha e air a thabhann don t-saoghal air fad, mar a chì sinn bho na Ninevites pàganach. Faodar duine sam bith a nì aithreachas a shàbhaladh. Tha sinn cuideachd a ’faicinn gum feum saoradh a bhith aig an Tighearna, leis gu bheil am fàidh Jonah na theachdaire cho bochd - an toiseach, a’ ruith bho ghairm Dhè a bhith a ’searmonachadh gu Nineveh, agus an uairsin a’ dol fodha, an-fhoiseil agus feargach aig tròcair Dhè do na Ninevites tròcaireach. Tha leabhar Ionah a ’nochdadh fìrinn an Tiomnadh Nuadh gun robh gaol cho mòr aig Dia air saoghal nam peacach’ s gun rachadh e gu faid sam bith gus an sàbhaladh. Tha an t-sreath Aithris Proclaim a ’toirt sealladh lèirsinneach agus cleachdadh practaigeach do bheatha làitheil. Tha e sgrìobhte chan ann a-mhàin airson ministearan, tidsearan, agus stiùirichean, ach cuideachd airson teaghlaichean, oileanaich, no neach sam bith a tha airson beairteas facal Dhè a sgrùdadh.