Is e teachdaireachd leabhar Mata gur e Iosa am Mesiah a chaidh a ghealltainn, Rìgh nan rìghrean. Ann am Pàirt 1 de Mata (caibideilean 1-7) tha sinn air ar toirt a-steach gu Iosa tro a shinnsearachd, aithris a bhreith, agus a theagasg. Sa bhad chì sinn na daoine iriosal a bhios e a ’gairm. Tha an aithris aige a ’toirt a-steach an fheadhainn as iriosal de dhaoine. Tha aithris a bhreith a ’gairm na cìobairean iriosal. Tha an teagasg aige ag iarraidh air daoine a bhith “bochd nan spiorad.” Troimhe tha sinn ag ionnsachadh ged a tha Iosa na Rìgh air na rìghrean uile, tha e a ’toirt cuireadh do pheacaich bhochd a thighinn thuige. Tha an t-sreath Aithris Proclaim a ’toirt sealladh lèirsinneach agus cleachdadh practaigeach do bheatha làitheil. Tha e sgrìobhte chan ann a-mhàin airson ministearan, tidsearan, agus stiùirichean, ach cuideachd airson teaghlaichean, oileanaich, no neach sam bith a tha airson beairteas Facal Dhè a sgrùdadh.